Skip to main content

Kennismaking Statenleden en Fractievolgers

News

10 mei 2023

Kennismaking Statenleden en Fractievolgers

De kennismaking tijdens Gelderland Dichtbij met de Statenleden en Fractievolgers op 10 mei jongstleden stond in het teken van de voedseltransitie in de praktijk van alledag. Met voorbeelden uit het Foodvalley NL partnernetwerk en de manier waarop Foodvalley NL samen met hen de toekomst van ons voedsel systeem bouwt. Marjolein Brasz (CEO Foodvalley  NL) en Jeroen Willemsen (Innovation Lead Foodvalley NL) feliciteerden persoonlijk de Statenleden en Fractievolgersmet hun benoeming. Met hun benoeming hebben zij samen een grote troef in handen om Gelderland de meest innovatieve agrifoodsector van Nederland te bliijven.

Grote uitdagingen en urgentie

De Statenleden en Fractievolgers staan de komende vier jaar voor grote uitdagingen. Hoe behoud je een krachtig landelijk gebied? Hoe zorgen we ervoor dat Gelderse boeren – en de agrifoodsector als geheel – hun boterham kunnen blijven verdienen terwijl ze verder verduurzamen? En hoe zorgen we ervoor dat Gelderland een plek blijft waar innovatieve en duurzame agrifood bedrijven ontstaan, zich vestigen of hun activiteiten uitbreiden?

“We zijn vereerd dat het Foodvalley NL is toevertrouwd om het ecosysteem succesvol te maken en hopen nog lang met u samen de Gelderse uitdagingen aan te gaan.”

Marjolein Brasz – CEO Foodvalley  NL

Het gaat om hoe we in beweging komen

De urgentie van de uitdagingen is duidelijk. Marjolein Brasz: “Het gaat hierom hoe we in beweging komen en hoe we deze uitdagingen aangaan. Dat is niet altijd makkelijk. Er zijn gevestigde belangen, mensen uit verschillende sectoren vinden elkaar niet, of snappen niet hoe ze samen kunnen werken, hoge energieprijzen maakt het naar de markt brengen van innovatieve producten risicovol of de plek waar het risico zit, is niet plek waar het geld mogelijk verdiend kan worden. Producenten van innovatieve producten wachten op vraag, terwijl afnemers wachten op meer productieschaal en zekerheid. Vaak genoeg houden we elkaar allemaal in tegen zonder concreet voorruit te komen.”

Dat is waar wij u kunnen helpen

Een non-profit organisatie die mensen in beweging brengt om ervoor te zorgen dat ons voedselsysteem toekomstbestendig wordt. Brasz: “We werken samen met meer dan 600 partners, bestaande uit een breed scala aan mensen, van boeren tot artsen, van starters, koks, tot corporate talenten, altijd met de samenleving in gedachten. Wij zijn er voor degenen die de urgentie voelen om bij te dragen en een verschil te maken, maar worstelen met het ‘hoe’ om vooruit te komen.  We bedenken praktische oplossingen vanuit de gedachte wat wél mogelijk is en het verschil maakt op systemniveau.” Foodvalley heeft de wortels in de regio Foodvalley maar werkt met partijen over heel Gelderland en daarbuiten.

“Meer dan een kwart van de Nederlandse private innovatie uitgaven kwamen in 2020 uit Gelderland. De sector heeft gedurende covid bovengemiddeld gepresenteerd in vergelijking met de rest van Nederland, met een groei van bijna 8 procent in 2021 en ruim 226.000 mensen die direct of indirect werkzaam zijn in deze sector.”

Jeroen Willemsen Innovation Lead Protein Transition

Concrete resultaten  

Resultaten worden zichtbaar. Jeroen Willemsen: “Foodvalley NL heeft een producentenorganisatie opgezet voor boeren met eiwitrijke, stikstofbindende gewassen. Hierdoor krijgen ze een sterkere onderhandelingspositie met afnemers waardoor productie in Gelderland economisch rendabel wordt. Inmiddels zijn 55 boeren aangesloten en wordt vanuit deze organisatie de eerste gezamenlijke onderhandelingen met afnemers gevoerd. Daarnaast hebben we een initiatief opgezet waarin we samen we partijen uit de hele keten samen met boeren de verwerking van vleesvervangers hebben vereenvoudigen zodat ze die zelf kunnen produceren.” Inmiddels zijn de eerste vleesvervangers in pilotfase. Door een grotere rol te pakken in de productieketen, kan het verdienvermogen van boeren versterkt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe Foodvalley NL het verschil maken voor de Gelderse samenleving. 

Provincie maakt het mogelijk!

Het is de grote en onafgelaten steun van uw Provinciale Staten via het zogenaamde ‘Foodvalley 2030 programma’ geweest die dit mogelijk heeft gemaakt, financieel en in de nauwe samenwerking met het ambtenarenapparaat en het andere organiserend vermogen. Deze steun maakt van Foodvalley NL de partij die onafhankelijk kan opereren, die men vertrouwt op hun intenties om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Brasz: “We zijn vereerd dat het Foodvalley NL is toevertrouwd om het food ecosysteem succesvol te maken en hopen nog lang met u samen de Gelderse uitdagingen aan te gaan.”

 

Wij kijken er naar uit om met de nieuwe Statenleden en Fractievolgers samen te werken!